Korisnici uključeni u EU projekt “Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“

Projekt je usmjeren jednoj od ranjivih društvenih skupina koja je izložena diskriminaciji u mnogim životnim područjima a posebno u pogledu zapošljavanja. Liječeni ovisnici su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada jer su zbog oštećenja u zdravstvenom, socijalnom i financijskom pogledu smanjenih sposobnosti za samostalno uključivanje u obrazovanje odraslih, traženje i zadržavanje zaposlenja. Korisnici Doma …