Provedba radionica za razvoj mekih vještina

Radionicama za razvoj mekih vještina unapređuju se profesionalni i osobni potencijali korisnika za cjeloživotni razvoj karijere, osigurava uspješnija integracija u radnu sredinu i zadržavanje zaposlenja. Radionice se provode po programu izrađenom specifično za skupinu liječenih ovisnika a neke od tema su nošenje sa stresom, rješavanje problema, donošenje odluka, pregovaranje, suradnja itd. Do kraja drugog kvartala …

Likovna kolonija

Humanitarna organizacija Zajednica Susret organizirala je subotu u Terapijskom centru Ivanovac kraj Okučana likovnu koloniju u kojoj je sudjelovalo 26 slikara. U idiličnom Ivanovcu nastala su prekrasna slikarska djela, a umjetnici su svojom nazočnošću i plemenitim činom nastale umjetnine darovali Zajednici Susret i time dali doprinos borbi protiv ovisnosti i poboljšanju života rada korisnika i …

HOK Podrška suradnji

Danas je u prostorijama Hrvatske obrtničke komore potpisan Protokol o suradnji između Humanitarne organizacije Zajednica Susret, Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA te Hrvatske obrtničke komore. Protokol ima svrhu pružanja podrške u području resocijalizacije i zapošljavanja liječenih ovisnika, korisnika terapijskih centara Zajednice Susret. Potpisnici protokola su gospođa Suzana Horvat Kutle (predsjednica Zajednice Susret) gospodin Esad …

Prostor za učionicu adaptiran i opremljen namještajem

Za potrebe provođenja obrazovnih aktivnosti, u okviru projekta je adaptiran i opremljen prostor učionice koji će se i po završetku projekta koristiti u tu svrhu. “Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni …

Primjena neurofeedback treninga za liječene ovisnike

Liječeni ovisnici su kritično podkapacitirani u kognitivnom funkcioniranju radi oslabljene funkcije mozga uslijed zlouporabe droga i medikamentozne terapije tijekom liječenja. Zadnjih tridesetak godina u svijetu se koristi neurofeedback (NFB) protokol za jačanje funkcije mozga kod različitih stanja i oboljenja. Brojna znanstvena istraživanja potvrđuju efikasnost ovog protokola i u populaciji ovisnika. Neurofeedback (ili EEG biofeedback) je …

Provedena analiza obrazovnih potencijala korisnika

Ciljana skupina projekta „Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“ su liječeni ovisnici. Ova skupina je izrazito heterogena po mnogobrojnim karakteristikama – od prethodno stečenog obrazovanja i radnog iskustva do mogućnosti usvajanja novih znanja. Prije provođenja obrazovnih programa, bilo je nužno provesti analizu njihovih obrazovnih potencijala. Temeljem …

Korisnici uključeni u EU projekt “Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“

Projekt je usmjeren jednoj od ranjivih društvenih skupina koja je izložena diskriminaciji u mnogim životnim područjima a posebno u pogledu zapošljavanja. Liječeni ovisnici su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada jer su zbog oštećenja u zdravstvenom, socijalnom i financijskom pogledu smanjenih sposobnosti za samostalno uključivanje u obrazovanje odraslih, traženje i zadržavanje zaposlenja. Korisnici Doma …