Briga o djeci je dio usluga projekta “Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice “ (UP.02.2.2.06.0223.)

Briga o djeci je dio usluga projekta “Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice “ (UP.02.2.2.06.0223.)

 

Danas, 20.11.2020. se obilježava Svjetski dan djece. Na današnji dan je potpisana Konvencija o pravima djeteta te se, diljem svijeta, kroz razne aktivnosti  pokreću akcije i posebno snažno zagovara za najvažnija pitanja s kojima se suočavaju djeca i mladi.

Kao stručnjacima koji radimo s osobama s problemom ovisnosti važno nam je obilježiti ovaj dan jer su djeca ovisnika često vrlo ranjiva skupina kojoj treba posvetiti pažnju I treba ih uključiti u neke od oblika podrške koji su prilagođeni djeci.

Djeca ovisnika, uz to što se nose s problemima unutar obitelji ukoliko je jedan od roditelja, ili oba, taj koji ima problem ovisnosti, često se I u svojoj okolini susreću sa stigmatizacijom radi toga tko su im roditelji.

Stoga ovim putem želimo osvijestiti građane i stručnjake ali i destigmatizirati djecu koja se rode u obiteljima u kojima su roditelji ovisnici jer i ona sama trebaju podršku kako okoline tako i nas kao stručnjaka.

Ako smatrate da trebate podršku vezano uz djecu ovisnika javite se na e-mail dina.drozdek@zajednica-susret.hr ili na broj telefona 016040198.

 

You may also like...

Popular Posts