Ovisnost je životni stil pojedinca, ali posljedice takvog života zahvaćaju cijelu obitelj.

Stoga je za uspješno obuhvaćanje ljudi s problemom ovisnosti u sustav skrbi i liječenja, vrlo važna potpora i stav obitelji. S druge strane, obitelj nema sustavnu pomoć i potporu u naporima da zbrine člana – ovisnika. Njezina agonija u naporima da privoli svog člana na tretman traje predugo te ima teških posljedica po psiho-fizičko zdravlje, ekonomski i socijalni status svih njenih članova te posredno i na cijelu zajednicu.

“U svom radu želimo što ranije uključiti obitelj u sustav tretmana ovisnosti te samim tim posredno dovesti i čovjeka s problemom ovisnosti što prije do odluke o neophodnosti tretmana.”

Nudeći roditelju informaciju, potporu, neposredno iskustvo drugog roditelja koji je isti mukotrpni put i sam prošao, možemo ojačati obitelj u borbi protiv ovisnosti njenog člana i pomoći joj da izađe iz čahure samoće, straha, lutanja i zabluda.

Pratimo roditelja u svim fazama bolesti i oporavka njihova člana – motivacija za tretman, sam tretman i povratak u sredinu nakon završenog tretmana (resocijalizacija).

Obitelji se nude:
  • informacije i edukacija o mogućnostima tretmana
  • pomoć oko zbrinjavanja člana obitelji s problemom ovisnosti
  • psihosocijalna podrška u grupnom i individualnom savjetodavnom radu za njih same, iskustvima drugih obitelji u istim ili sličnim tretmanima te ulozi obitelji u tretmanu
  • profesionalna pomoć u smislu upućivanja u odgovarajuće institucije, udruge i eventualne tretmane potrebne da se zaštiti mentalno i fizičko zdravlje obitelji