Održan okrugli stol „Važnost obrazovanja odraslih osoba u socijalno osjetljivim skupinama“

Za uspješan povratak u društvo liječenim je ovisnicima nužan posao. Kako bi se pripremili za tržište rada, mnogi od njih spremni su obrazovati se, no većina programa za obrazovanje odraslih osoba nije prilagođena njihovim sposobnostima.
Zbog toga je Dom za ovisnike Zajednica Susret osmislio projekt Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj.
Prilagođeni obrazovni programi provode se u terapijskim centrima Cista Velika kraj Splita i Ivanovac kraj Okučana gdje su smješteni liječeni ovisnici. Četrdesetak njih sada se obrazuje za montera suhe gradnje, pekara, priprematelja pizze i pomoćnog kuhara.
„Projekt je usmjeren na rješavanje nekih poteškoća s kojima se u obrazovanju susreću liječeni ovisnici, od kojih su najizraženije teškoće u razumijevanju i usvajanju novih znanja. Uvažavajući to Dom za ovisnike Zajednica Susret je inicirao izradu prilagođenih obrazovnih programa koji će liječenim ovisnicima omogućiti stjecanje novih vještina individualiziranim pristupom. Četiri obrazovna programa stvorena su imajući u vidu kognitivne sposobnosti i osobne sklonosti liječenih ovisnika te, s druge strane, potrebe tržišta rada u Splitsko-dalmatinskoj i Brodsko-posavskoj županiji gdje se liječeni ovisnici obrazuju“, kazala je Suzana Horvat Kutle, ravnateljica Doma za ovisnike Zajednica Susret.
Kako bi se kod liječenih ovisnika pospješile kognitivne sposobnosti, pri njihovu obrazovanju koristi se neurofeedback protokol. Riječ je o inovativnom pristupu u obrazovanju liječenih ovisnika.
Budući da je liječenim ovisnicima nužno pomoći i pri integraciji u radnu sredinu te zadržavanju posla, u sklopu projekta prolaze i radionice mekih vještina.
„Ovaj projekt u skladu je s Projektom resocijalizacije liječenih ovisnika Vlade Republike Hrvatske koji se u koordinaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga provodi od 2007. godine, a čiji su ciljevi školovanje, poticanje zapošljavanja i uspješna socijalna reintegracija bivših ovisnika. U nadolazećem će razdoblju Ured u suradnji s nadležnim državnim tijelima osmisliti mjere za poticanje školovanja liječenih ovisnika u odgovarajućim zanimanjima, a s ciljem poticanja njihovog zapošljavanja kao najvažnijeg čimbenika za njihovo uključivanje u život u zajednici“, istaknula je dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, savjetnica u Vladi Republike Hrvatske i Vladinu uredu za suzbijanje zloporabe droga, sudjelujući u Zagrebu na okruglom stolu Važnost obrazovanja odraslih osoba u socijalno osjetljivim skupinama.
Uz liječene ovisnike u tim su skupinama beskućnici, zatvorenici, dugotrajno nezaposlene osobe, branitelji, osobe starije od pedeset godina te osobe izložene diskriminaciji.
Okupljeni su se složili da je danas u Hrvatskoj svaki čovjek iznimno vrijedan na tržištu rada, a posebice liječeni ovisnici. Većina njih, naime, ovisnosti se ostavlja u drugoj polovini tridesetih godina kada su radno sposobni te spremni brinuti se za sebe i svoje obitelji.
Dragica Katalinić, voditeljica Odjela za epidemiologiju ovisnosti s registrom osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kazala je da trendovi broja svih ukupno liječenih te svih koji su zloupotrebljavali opijate, pokazuju blagi porast. Posljednje četiri godine u Hrvatskoj se godišnje bilježi oko dvjesto novih opijatnih ovisnika.

U radu okruglog stola sudjelovali su:
Dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, savjetnica u Vladi Republike Hrvatske i Vladinu uredu za suzbijanje zloporabe droga
Suzana Horvat Kutle, ravnateljica Doma za ovisnike Zajednica Susret
Dragica Katalinić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zorana Uzelac Bošnjak, Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s
Invaliditetom
Tomislav Đidara, Ministarstvo zdravstva
Natali Sergo Kozumplik, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Martina Barić, Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju
Franca Puškarić, Ustanova za obrazovanje odraslih Centar Kompetencija
Katarina Marinović, Udruga Anđeli
Danijela Đurak, Udruga za kreativni socijalni rad
Ivan Vrbicky, Mreža (Crveni Križ grada Zagreba)
Đorđe Miljuš, Zajednica Susret
Ivana Šantek, Zajednica Susret
Sandra Vrbančić, voditeljica projekta, Zajednica Susret

Fotografije sa okruglog stola možete pogledat ovdje.

 

Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

You may also like...

Popular Posts