Održana uvodna konferencija i stručna edukacija

U Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu održana je u ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine uvodna konferencija na kojoj je predstavljen projekt „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ UP.02.2.2.12.0006 te održana stručna edukacija ,,Načini pristupa ovisnicima na prijelazu iz institucionalne skrbi u izvaninstitucionalnu’’ kao dio aktivnosti u sklopu projekta. Projekt provodi Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom “Zajednica Susret”, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Edukaciju je održao Tomislav Mišetić, predsjednik Udruge za borbu protiv ovisnosti „Ne – ovisnost“, a na uvodnoj konferenciji nazočni su bili predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, centra socijalne skrbi, Caritasa Splitsko-dalmatinske županije, Probacijskog ureda Split, srodnih udruga i terapijskih zajednica.

Stručnom edukacijom obuhvaćen je niz pristupa ovisnicima na prijelazu iz institucionalne skrbi u izvaninstitucionalnu, kroz prikaz razvoja terapijskih zajednica općenito, kao i kroz povijest njihova razvoja u Hrvatskoj te podjelu terapijskih zajednica prema vrsti tretmana. Predstavljena je terapijska zajednica kao metoda rada s ovisnicima, sustav nagrade i kazne u terapijskoj zajednici, učinkovite socijalne intervencije, disciplinske mjere i slično.

Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ od početka srpnja ove godine provodi europski projekt pod nazivom „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ UP.02.2.2.12.0006 _ Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Projekt je vrijedan 3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Provodit će se iduće dvije godine, od 1. srpnja 2021. do 1. srpnja 2023. godine.

Cilj projekta je pružiti izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja. Predviđeno je kako bi 5 korisnika koristilo uslugu izvaninstitucionalnog stanovanja, 50 osoba s problemima ovisnosti dobilo bi izvaninstitucijsku uslugu pomaganja, savjetovanja i psihosocijalne podrške, a radi unapređenja kapaciteta i znanja trebalo bi projektnim aktivnostima ojačati 15 stručnjaka koji rade s ovisnicima u svrhu unapređenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Jedna od projektnih aktivnosti je i provođenje kampanje s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.
Aktivnostima ovog projekta bit će obuhvaćen sjever i jug Hrvatske kroz djelovanje u dva centra – u Zagrebu i Splitu.

You may also like...

Popular Posts