Spori DETOX u kontroliranim uvjetima

Ova faza programa namijenjena je osobama koji su prošli fazu savjetovanja, a na zamjenskoj su terapiji (metadonom do 100 mg ili buprenorfinom bez ograničenja doze) te terapiji psihofarmacima.

Provodi se u Terapijskom centru Cista Velika za muškarce.

Cilj

ove programske faze je osiguravanje sporog detoksa u kontroliranim uvjetima. Korisnicima se tako, uz stručnu pomoć, bez obveze nastavka drug-free programa u klasičnoj terapijskoj zajednici omogućava uspostavljanje strukture i dnevne rutine (onim ritmom koji odgovara njihovim potrebama). Ova se programska novina bazira na iskustvima primjera dobre prakse iz EU.

Tijekom boravka korisnika u ovoj fazi obavlja se psihosocijalna analiza korisnika čime se stiče kompletan uvid u psihičko-fizičko stanje i osobnost korisnika kako bi što preciznije odredili kvalitetan individualiziran nastavak tretmana. Ovakvim individualiziranim pristupom, po odluci stručnog tima, korisnika se nakon boravka u Prihvatnom centru upućuje u Terapijski centar Ivanovac ili u neku drugu specijaliziranu ustanovu ovisno o njegovim potrebama i kapacitetima.

Aktivnosti programa

provode se kao i u Programu razine C: Terapijska zajednica, ali intenzitetom prilagođenim individualnim potrebama samog korisnika.

Stručni tim

u ovoj fazi čine djelatnici (rehabilitirani ovisnici) koji su 24 sata prisutni u Centru, radni instruktori koji rade u Centru svaki dan 8 radnih sati, psiholog i psihijatar kao vanjski suradnici te socijalni pedagog.

U ovoj fazi program traje 3 do 6 mjeseci, a za svaku osobu se individualno postavljaju terapijski ciljevi:
– stabilizacija na najmanjoj mogućoj dozi zamjenske terapije i/ili ostalih psihofarmaka
– transfer (prijelaz) s jedne vrste lijekova na drugu
– detoksikacija te uspostava apstinencija od svih lijekova
– psihosocijalna obrada i motivacija korisnika za prijelaz u slijedeću fazu programa
Ovim pristupom nastojimo izbjeći eventualni negativni psihološki efekt pritiska na korisnika koji se boji stanja u kojem «nije ni na čemu». Potpuno prestati s uporabom psihofamaka može biti isključivo korisnikov cilj, a čitav ga terapijski tim podržava u onim ciljevima koji se pokažu realno ostvarivi i koji se planski i pod nadzorom ostvaruju. Tijek terapije psihofarmacima individualan je i određen procjenom liječnika-konzilijarnog psihijatra koji ovisnika prati.

Kućni red

Osnovna pravila kućnog reda su jednaka kao i u Programu razine C: Terapijska zajednica, samo je intenzitet provođenja prilagođen psihofizičkom stanju korisnika. Osnovna pravila Zajednice su jednaka kao i fazi terapijske zajednice (zabranjena je konzumacija psihoaktivnih sredstava i alkohola te kockanje, najstrože su zabranjene sve vrste nasilja, nije dopušteno samoinicijativno napuštati Zajednicu bez nadzora niti na kratki vremenski period).

Radne aktivnosti

primjerene su ovoj fazi programa i odnose se uglavnom na dosljedno organizirane aktivnosti kućanskih poslova, brige o životinjama, kreativni rad s keramikom, drvetom, kamenom te druge poslove vezane za život u zajednici. Radni zadaci osmišljeni su upravo tako da potiču opravak, učenje i promjenu u samom pojedincu.

Terapijske aktivnosti

usmjerene su na intenzivnije uključivanje korisnika u grupu, učenje konstruktivnih oblika komunikacije (slušanje, suočavanje, rješavanje konflikta i sl.).

Sportske i radne aktivnosti

planiraju se u skladu sa željama i mogućnostima korisnika, ali i mogućnostima Centra. Korisnike se potiče na tjelesnu aktivnost u vidu vježbanja, planinarenja, odlazaka u prirodu.

Kontakti

se ostvaruju putem pisama, telefonskih poziva i posjeta. Prvi kontakt s članovima obitelji uspostavlja se nakon provedenih mjesec dana programa. Nakon mjesec dana moguće je jednom mjesečno telefonski kontaktirati s članovima obitelji. Pismena komunikacija sa članovima obitelji je neograničena. Posjete u DETOX fazi su pod nadzorom i isključivo individualne. O broju i trajanju posjeta odlučuje stručni tim na osnovu individualne procjene stanja svakog pojedinog korisnika.

Cigarete i kava su dozvoljeni.