Terapijska zajednica

Ova faza programa namijenjena je osobama koje su uspostavile apstinenciju od svih sredstava ovisnosti (droga, alkohol, kocka).

Provodi se za muškarce u Terapijskim centrima Ivanovac i Cista Velika.

Tijekom dvadesetogodišnjeg rada razvijali smo i nadopunjavali naš terapijski program u tzv. «srednjoj fazi» koja traje INDIVIDUALNO, ali prosječno 6 do 8 mjeseci. Uveli smo novine koje program čine atraktivnijim i prihvatljivijim današnjoj generaciji korisnika: programi stručnog usavršavanja, rekreativni i sportski sadržaji, izleti, sudjelovanje u kulturnim i sportskim događanjima u lokalnim zajednicama.

Program koji provodimo zove se „Projekt čovjek“ te je jedan od najraširenijih i najkvalitetnijih terapijskih pristupa u radu s ovom populacijom.

U radu se koristimo metodom terapijske zajednice jer se pokazala efikasnijom od bilo kojeg drugog pristupa tretiranja ovisnosti. Ona se sustavno razvija i prilagođava osobama koje se njoj podvrgavaju s obzirom na promjene u ovisničkoj populaciji i u vrstama droga koje se koriste. Moderni tretmani ovisnosti baziraju se na profesionalnom, multidisciplinarnom pristupu, a «spasiteljske», fatalističke i mistificirane varijante sve su više na margini u tretiranju ovisnosti. Naša se ustanova opredijelila za profesionalan pristup tretiranju ovisnosti, što znači da slijedi i razvija terapijski program na znanstvenim principima i metodama, prilagođava ga populaciji koju tretira, educira kadrove i surađuje s ustanovama u inozemstvu koje su priznati primjeri „dobre prakse“.

Terapijska zajednica sastoji se od dvije faze:

Upoznavanje sebe

Ovaj tretmanski model usmjeren je prema svim životnim aspektima koji su bili negativno obuhvaćeni dosadašnjim načinom života ovisnika. Najvažnije karakteristike modela terapijske zajednice su strukturiranje dana, radne i edukativne aktivnosti kao i terapijske aktivnosti.

Terapijske aktivnosti usmjerene su na:

učenje socijalnih vještina (intenzivnije uključivanje korisnika u grupu i stvaranje značajnih odnosa s drugima, učenje konstruktivnih oblika komunikacije, slušanje, suočavanje, rješavanje konflikta, učenje kontrole impulsa) i podrazumijevaju prepoznavanje stimulirajućih faktora koji bitno utječu na pojavu ovisničkog ponašanja, senzibiliziranje za promjenu vlastitih obrazaca ponašanja i vjerovanja te preuzimanje odgovornosti za destruktivne i neefikasne obrasce ponašanja te modifikaciju negativnih obrazaca ponašanja – korištenjem afirmativnih postupaka koji se temelje na principima nagrađivanja pozitivnih i sankcioniranja negativnih oblika ponašanja.

Terapijska analiza bitnih životnih segmenata

Elaboracija vlastite prošlosti

ima za cilj terapijsku analizu bitnih životnih segmenata (obitelj, školovanje, odrastanje, seksualnost) kako bi korisnik spoznao problematične situacije i razloge koji su potpomogli razvoj ovisnosti. U ovoj fazi korisnik se educira o problemu ovisnosti (rizični faktori, zaštitni faktori) te mu se pomaže u razumijevanju principa, tehnika i ciljeva tretmana. Tako se omogućava kongnitivna restrukturacija – ponovna uspostava ili izrada sustava vrijednosti korisnika.

Odgojne aktivnosti

se provode kroz strukturiranje svakodnevnice. Uključuju trening poštivanja satnice, kućnih pravila, bontona, plana radnih i terapijskih aktivnosti, pripremanje obroka te održavanja higijene prostora. U ovim aktivnostima korisnici su praćeni od strane terapeuta – rehabilitiranog ovisnika i radnog terapeuta, koji odgojne postupke provode u individualnom radu s korisnikom, kao i u referentnoj grupi u koju je korisnik uključen.

Edukativne aktivnosti

se provode putem seminara, radionica te drugih sadržaja koje korisnici sami kreiraju. Radi se o aktivnostima koje potiču kognitivnu sferu korisnika i nastoje ojačati posjedovanje spoznaja i informacija o specifičnim područjima, utječući na socijalne sposobnosti, kao i na mogućnost da se stave u diskusiju sposobnosti učenja, komunikacije i suočavanja. Edukativne aktivnosti uključit će i kreativne radionice koje stimuliraju interese za kvalitetno korištenje slobodnog vremena te povećanja stručnih kompetencija (umjetničke, korištenje PC-a, zaštita i unaprjeđenje zdravlja i sl.). Sportske aktivnost organiziraju se 2 do 3 puta tjedno.

Radne aktivnosti

uključuju kućanske poslove, brigu o životinjama, kreativni rad s keramikom, drvetom, kamenom te druge poslove vezane za život u zajednici.

Ciljevi radnih aktivnosti su: učenje planiranja vlastitih aktivnosti čije rezultate mogu pratiti na konkretnom planu te uočiti napredak u vlastitom radu, što ima dobar učinak na motivaciju korisnika. Radne aktivnosti u okviru radne terapije primjerene ovoj fazi programa odnose se uglavnom na proizvodnju za vlastite potrebe u poljoprivrednoj i stočarskoj djelatnosti te aktivnosti vezane uz održavanje opreme objekata i sredstava za rad. Radne aktivnosti korisnika bit će programirane, praćene i dokumentirane od strane radnog terapeuta.
Sportske i slobodne aktivnosti provode se dva do tri puta tjedno.

Ciljevi terapijskog programa prilagođeni su individualnim planovima osobnosti i potrebama svakog korisnika. Zadatak matičnog asistenta, u suradnji s ostatkom stručnog tima, je da zajedno s korisnikom, razradi individualni plan u kratkoročne planove, bodri ga i prati u njihovoj realizaciji.

Tko radi – stručni tim u ovoj fazi čine djelatnici (rehabilitirani ovisnici) koji su 24 sata prisutni u centru, radni instruktor, socijalni radnik, socijalni pedagog i psihijatar kao vanjski suradnik. Kućni red kao i svakodnevno, dosljedno poštivanje satnice aktivnosti osmišljeni su na način da potiču oporavak, učenje i promjenu u samom pojedincu. Poštivanje utvrđenog dnevnog reda je obavezno za sve.

Kontakti se ostvaruju putem pisama, telefonskih poziva i posjeta.

Prvi kontakt s članovima obitelji uspostavlja se nakon završenih mjesec dana programa. Telefonska komunikacija redovna je svaka dva tjedna, a po potrebi i češće. Pismena komunikacija s članovima obitelji je neograničena.

Grupne posjete se organiziraju tri puta godišnje – za Uskrs, Veliku Gospu i Božić.
Individualne posjete se prilagođavaju specifičnosti svakog korisnika. Mogu trajati i do nekoliko dana (osobe borave s korisnikom u terapijskom centru). Posjete djece korisnika (za one koji ih imaju) određuju se prema potrebama djeteta i roditelja, a ovisno o psihofizičkom stanju korisnika.

Cigarete i kava su dozvoljene.

Odlasci kući na provjeru podrazumijevaju višednevni boravak korisnika u sredini iz koje je došao. Cilj je provjeriti novostečene promjene u ponašanju i razmišljanju. Provjera je važan dio programa jer je svojevrsna vježba života izvan terapijske zajednice.

 

Kućni red:

Prava korisnika za vrijeme trajanja programa u terapijskim centrima ovise o fazi programa u kojoj se korisnik nalazi, njegovim potrebama i psihofizičkom stanju.

“Odluka o stupanju u program i ostanku je dobrovoljna; u Zajednici nema ograda, čuvara niti zidova.”

U programu je zabranjena zlouporaba psihoaktivnih sredstava, konzumacija alkohola te kockanje.

Korisnik u programu prihvaća osobnu pretragu i pretragu osobnih stvari pri ulasku u centar te naknadno prema procjeni. Ukoliko se utvrdi posjedovanje nedopuštenih sredstva, iste će biti oduzete. Sve vrste nasilja najstrože su zabranjene, a korisnici su dužni poštivati sva ljudska prava čovjeka i građanina zajamčena Ustavom RH.

Korisnik tijekom boravka u centru ostvaruje pravo na zdravstvenu skrb. Korisnika prijavljujemo u ordinaciju primarne zdravstvene zaštite (liječnika opće prakse, stomatologa i ginekologa) s kojim zajednica surađuje. Ukoliko korisnik ima veće zdravstvene probleme upućujemo ga u najbližu zdravstvenu ustanovu.

U slučaju napuštanja centra dužan je sa sobom ponijeti sve svoje osobne stvari, a sve što ne ponese ostavlja na raspolaganje Centru. Sve troškove putovanja (dolazak i napuštanje terapijskog centra) korisnik snosi sam, osim troškova premještaja u drugi centar.

Korisnicima je dozvoljeno pušenje, a količina cigareta ovisi o fazi programa. Trošak cigareta snosi sam korisnik ili njegova obitelj.

Korisnici smiju kontaktirati s obitelji i bliskim osobama uz uvjet da osobe s kojima kontaktira nisu aktivni ovisnici. Kontakti se ostvaruju putem pisama, telefonskih poziva i posjeta.

Razlikujemo dva tipa posjeta:

 • Grupne posjete se organiziraju tri puta godišnje – za Uskrs, Veliku Gospu i Božić. Traju nekoliko sati.
 • Individualne posjete se prilagođavaju specifičnosti svakog korisnika. Mogu trajati i do nekoliko dana ukoliko to dozvoljavaju prostorne mogućnosti (osobe borave s korisnikom u terapijskom centru).

Odlasci kući na provjeru podrazumijevaju višednevni boravak sada skoro već bivšeg ovisnika u sredini iz koje je došao.

Dnevni raspored:

STRUKTURA DANA

 • 07.00-07.30 buđenje i higijena
 • 07.30-08.00 doručak, kava (propisana terapija)
 • 08.15-08.30 jutarnji sastanak
 • 08.30-12.00 radno vrijeme
 • 12.30-13.00 ručak (propisana terapija)
 • 13.00-14.00 slobodno vrijeme
 • 14.00-16.00 popodnevni odmor
 • 16.00-16.15 kava
 • 16.15-16.30 marenda/užina
 • 16.45-18.45 radno vrijeme
 • 19.15 gledanje Dnevnika
 • 19.30 večera (propisana terapija)
 • 20.30-21.30 kulturno-zabavna večer
 • 21.30 higijena
 • 22.00 spavanje

*srijedom i subotom je sportsko popodne
*podjela cigareta 3x dnevno