Provjera

Provjera je faza u koju se ulazi nakon završene faze terapijske zajednice. U ovoj fazi provjerava se razina postignute autonomije i traje od 3 do 5 mjeseci. U ovoj fazi potičemo korisnike na česte izlaske iz Zajednice, formiranje socijalne mreže, učestale ciljane boravke kod kuće radi vrednovanja postignutih rezultata, organizacije i planiranja života nakon izlaska iz Zajednice.

Važan motivirajući faktor za prihvaćanje je činjenica da je postizanje stabilnosti u funkcioniranju “ulaznica” za državni projekt resocijalizacije koji omogućava socijalnu integraciju rehabilitiranih ovisnika – od profesionalne orijentacije, školovanja do zanimanja, te konačno pronalaženja poslodavca (koji onda ostvaruje pravo na poticaje).

Zadaci ove faze su:

 

  • izgradnja realnih i ostvarivih projekata za budućnost (percepcija vlastitih granica i mogućnosti)
  • sposobnost traženja pomoći u kriznim situacijama
  • svijest o rizičnim ponašanjima i izbjegavanje istih
  • svijest o smislenom životu, vlastitim vrijednostima, duhovnim potrebama
  • verifikacija postignute razine autonomije putem tri ili više provjera, prema procjeni stručnog tima
  • procjena radne sposobnosti i profesionalna orijentacija – odlazak u zavode za zapošljavanje
  • mogućnost školovanja, doškolovanja, prekvalifikacije i usavršavanja te druge pogodnosti
  • korištenje mobitela i interneta
  • mogućnost provođenja slobodnog vremena izvan centra (kino, kava, koncerti, bazeni, izleti i sl.) bez nadzora

Tko radi

stručni tim u ovoj fazi čine djelatnici (rehabilitirani ovisnici) koji su 24 sata prisutni u Centru, radni instruktor, socijalni radnik, socijalni pedagog, psihijatar vanjski suradnik, kao i koordinator za resocijalizaciju.

Odlasci kući

na provjeru podrazumijevaju višednevni boravak korisnika u sredini iz koje je došao.

U ovoj programskoj fazi predviđeno je više provjera (broj provjera određuje se individualno prema potrebama i mogućnostima korisnika).

Cilj je provjeriti novostečene promjene u ponašanju i razmišljanju.

Provjera je važan dio programa jer je svojevrsna vježba života izvan zajednice.