Uspješno provedena i posljednja po redu edukacija u sklopu Projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice UP.02.2.2.06.0223

Dana 17. ožujka 2022. god. u Osijeku, u prostorijama Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije je održana četvrta po redu edukacija na temu „Zdravstvena i psihosocijalna skrb žena ovisnica – danas i sutra“ pod vodstvom mr. sc. Marije Kribl, dr. med., spec. obiteljske medicine , subspecijalista alkoholizma i drugih ovisnosti.
Tijekom edukacije predstavljene su sljedeće teme:
1. Žena ovisnica (kemijska, bihevioralna) – predrasude, stigma, obilježja
2. Žena ovisnica o alkoholu
3. Neonatalni apstinencijski sindrom i Fetalni alkoholni sindrom
4. Psihosocijalni razvoj djece čiji su roditelji ovisnici.

Prva tema je kroz PPT prezentaciju opisivala specifičnosti bolesti ovisnosti o psihoaktivnim tvarima kod žena, stav društva prema ženama ovisnicama, etiologiju, kliničku sliku, dijagnostiku i terapiju te štetne posljedice.
Dio prezentacije odnosio se na stigmatizaciju ovisnika/ca. Provedena je kratka anketa o stavovima nazočnih čiji rezultati ukazuju da je stigmatizacija ovisničke populacije prisutna i kod profesionalaca.
Druga tema prezentirala je posebnosti žena ovisnica o alkoholu, faktore rizika za nastanak alkoholizma kod žena, fiziološke karakteristike ženskog pijenja kao i zdravstvene, radne i obiteljske posljedice.
Treća tema prezentirala je štetne posljedice konzumacije psihoaktivnih tvari/alkohola na novorođenče. Posebni naglasak je stavljen na ranu intervenciju kao i prevenciju nastanka apstinencijskog sindroma novorođenčeta.
U četvrtoj temi predstavljene su štetne posljedice na psihosocijalni rast i razvoj dojenčeta, djece predškolske i školske dobi.
Nakon svake teme uslijedila je diskusija s nizom praktičnih pitanja.
Većina komentara odnosila se na probleme administrativne prirode kao i zaštite prava ovisnika.
Zaključno, sudionici su izrekli svoje stavove i kroz zajedničku diskusiju osvijestili svoje mjesto i ulogu kako u prevenciji tako i u samom liječenju te daljnjoj skrbi žena ovisnica, bez obzira o kojem se psihoaktivnom sredstvu radi.

Podsjetimo, edukacija se održala u sklopu Projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.), kojeg provodi Dom za ovisnike Zajednica Susret. Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

You may also like...

Popular Posts