Važnost simbolike mjeseca siječnja u sklopu projekta “Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice“

 

Iako mnogi nisu upoznati sa simbolikom siječnja, upravo se ljepota istoga ogleda u spoju savršenstva – obitelji i mira. Nažalost, nisu svi osjetili okus tog jedinstva. Svjedoci smo tako kako u Hrvatskoj raste stopa razvoda, jednako kao i stopa nasilja nad ženama. Često ne nailazeći na rješenje problema i izlaz iz istoga, osobe su sklone posezanju za nekom od vrsta ovisnosti. Gubeći se u začaranom krugu često nam se može činiti kako nema izlaza, no važno je naglasiti kako je to prividno te kako za rad na sebi nikad nije kasno ukoliko osoba ima volje. Upravo se gore navedenom problematikom ovisnosti bavi naš Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice. Naglasak se stavlja na ženski dio populacije koji zbog svoje diskriminiranosti težimo identificirati. Projekt nastoji kroz individualni rad, grupni rad i rad s obitelji potaknuti i naučiti korisnike određenim komunikacijskim i praktičnim vještinama kojima se osoba potencijalno uključuje na tržište rada.

Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.) namijenjen je ženama koje imaju problem s ovisnosti i trebaju potporu stručnih djelatnika u procesu liječenja.

Dom za ovisnike Zajednica Susret provodi EU projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.). Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

Ukoliko se Vi ili netko od članova Vaše obitelji bori s poteškoćama koje su navedene u članku slobodno se javite na e mail- dina.drozdek@zajednica-susret.hr ili na broj telefona 016040198.

You may also like...

Popular Posts