Primjena neurofeedback treninga za liječene ovisnike

Liječeni ovisnici su kritično podkapacitirani u kognitivnom funkcioniranju radi oslabljene funkcije mozga uslijed zlouporabe droga i medikamentozne terapije tijekom liječenja. Zadnjih tridesetak godina u svijetu se koristi neurofeedback (NFB) protokol za jačanje funkcije mozga kod različitih stanja i oboljenja. Brojna znanstvena istraživanja potvrđuju efikasnost ovog protokola i u populaciji ovisnika. Neurofeedback (ili EEG biofeedback) je računalno potpomognuta neinvazivna metoda treninga mozga kojom se postupno utječe na poboljšanje njegove funkcije: postupno se umanjuje i/ili otklanja disregulacija i kroz razgranjivanje i bolje povezivanje neuronske mreže postiže se samoregulacija mozga. Kako bi se korisnicima projekta pomoglo da obnove i ojačaju svoje kognitivne kapacitete i uspješno svladaju zahtjeve obrazovnog procesa, projektom će se pilotirati ovaj protokol a dobrobit će se pratiti i evaluirati kroz obrazovanje. Pristup predstavlja inovaciju u obrazovanju odraslih osoba-liječenih ovisnika u Republici Hrvatskoj.
Ovu aktivnost provodi partner na projektu, Udruga Anđeli.

 

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

You may also like...

Popular Posts