Ustanova socijalne skrbi Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ osnovana je 2000. godine. Osnivač ustanove je Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“.

Ustanova pruža usluge:

  • smještaja i psihosocijalnog tretmana ovisnika
  • socijalnog i savjetodavnog rada
  • psihosocijalne pomoći i podrške
  • radne terapije i radno-okupacijskih aktivnosti
  • brige o zdravlju

Ustanova provodi program Projekt Čovjek koji se zasniva na kombinaciji terapijskih pristupa koji u sebi imaju elemente bihevioralne, kognitivne i realitetne terapije, Rogersovog pristupa usmjerenog na klijenta i obiteljske terapije.

“Program je namijenjen ljudima s problemom ovisnosti o drogama, konzumentima sintetičkih droga, ljudima s problemom ovisnosti o alkoholu, ljudima s problemom ovisnosti o kocki, ovisnicima o igrama na sreću i članovima njihovih obitelji.”

Program se provodi kroz savjetodavni rad, program psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskoj zajednici kao i program resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika bilo za vrijeme boravka u ustanovi ili po povratku, uz paralelan terapijski rad s članovima njihovih obitelji.

Program se provodi u dvije terapijske zajednice: Cista Velika i Ivanovac. “Dom za ovisnike »Zajednica Susret«, prihvaća korisnike neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.”

U ustanovu socijalne skrbi Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ korisnici se smještavaju putem rješenja centara za socijalnu skrb. Ulazak u program uvijek je dobrovoljan i osoba ima mogućnost napustiti program u svakom trenutku.

 

Misija Ustanove je psihosocijalna rehabilitacija i reintegracija ovisnika u društvenu zajednicu.