Projekt

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja”

provodi Dom za ovisnike Zajednica Susret u partnerstvu sa Udrugom Anđeli, Split.
Ukupna vrijednost projekta je 963.069,04 kn.
Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske Unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza III .
Razdoblje provedbe projekta je od 14.5.2018. do 14.5.2019. godine.

Cilj projekta

je povećati razinu obrazovanja i zapošljivosti liječenih ovisnika sukladno Strategiji razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije 2014. – 2020.

Opis projekta:

Uslijed nepostojanja programa za obrazovanje odraslih prilagođenih populaciji liječenih ovisnika, izostanka kontinuirane podrške i dodatne motivacije, kao i zbog frustracija koje izaziva aktivnost učenja, tek rijetki liječeni ovisnici završavaju obrazovne programe.
Projektom se liječenim ovisnicima pruža mogućnost obrazovanja, povećava njihova zapošljivost i ubrzava njihova osposobljenost za povratak u društvo. U projektu će se razviti prilagođeni obrazovni programi, dodatno će se stimulirati kognitivni kapaciteti korisnika primjenom metode neurofeedbacka a radionice razvoja mekih vještina će unaprijediti njihove profesionalne i osobne potencijale za cjeloživotni razvoj karijere, omogućiti im uspješniju integraciju u radnu sredinu i zadržavanje zaposlenja. Za potrebe provođenja obrazovnih programa, adaptirat će se prostor za učionicu te opremiti potrebnim namještajem.
Inovativnost projekta se, uz razvoj prilagođenih obrazovnih programa, očituje i u pilot-primjeni neurofeedbacka. Neurofeedback je računalno potpomognuta neinvazivna metoda treninga mozga kojom se postupno utječe na poboljšanje njegove funkcije: postupno se umanjuje i/ili otklanja disregulacija i kroz razgranjivanje i bolje povezivanje neuronske mreže postiže se samoregulacija mozga. Naime, liječeni ovisnici su kritično podkapacitirani u kognitivnom funkcioniranju radi oslabljene funkcije mozga uslijed zlouporabe droga i medikamentozne terapije tijekom liječenja. Zadnjih tridesetak godina u svijetu se koristi neurofeedback (NFB) protokol za jačanje funkcije mozga kod različitih stanja i oboljenja a istraživanja potvrđuju efikasnost ovog protokola i u populaciji ovisnika. Stoga će se u okviru ovog projekta NFB metoda primijeniti po prvi puta u Republici Hrvatskoj i evaluirat će se njen učinak u obrazovanju liječenih ovisnika.

Očekivani rezultati:

  • U projekt uključeno 45 nezaposlenih liječenih ovisnika koji se suočavaju s brojnim teškoćama u obrazovanju i zapošljavanju.
  • Za svakog korisnika izrađen individualni plan obrazovanja.
  • Razvijena najmanje 3 prilagođena obrazovna programa.
  • 45 korisnika uključeno u obrazovni proces a planirano je da će 30 osoba završiti obrazovanje i steći certifikat.
  • 20 korisnika uključeno u aktivnost primjene neurofeedbacka.
  • Izrađen program radionica razvoja mekih vještina specifično za liječene ovisnike. Provedeno 40 radionica a njihov učinak evaluiran.

 

Tijek projektnih aktivnosti:

Korisnici uključeni u projekt

Provedena analiza obrazovnih potencijala korisnika

Započela provedba neurofeedbacka

Prostor za učionicu adaptiran i opremljen namještajem

Provedba radionica za razvoj mekih vještina

Započelo obrazovanje korisnika

Održan okrugli stol “Važnost obrazovanja odraslih osoba u socijalno osjetljivim skupinama”

Održan okrugli stol o zapošljavanju liječenih ovisnika

Održan edukativni skup “Novi modeli tremana ovisnika”

Akcija ‘Točka susreta’

Dodjela diploma korisnicima u Terapijskom centru Cista Velika

Dodjela diploma korisnicima u Terapijskom centru Ivanovac

Završna konferencija projekta

Letak

EU projekt u medijima

Kontakt za više informacija o projektu:

email: split@zajednica-susret.hr

tel: 021 361 200

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Doma za ovisnike Zajednica Susret