Provedba radionica za razvoj mekih vještina

Radionicama za razvoj mekih vještina unapređuju se profesionalni i osobni potencijali korisnika za cjeloživotni razvoj karijere, osigurava uspješnija integracija u radnu sredinu i zadržavanje zaposlenja. Radionice se provode po programu izrađenom specifično za skupinu liječenih ovisnika a neke od tema su nošenje sa stresom, rješavanje problema, donošenje odluka, pregovaranje, suradnja itd. Do kraja drugog kvartala provedbe projekta uključeno je 40 korisnika.

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

 

You may also like...

Popular Posts