Psihosocijalna i obiteljska obilježja žena ovisnica u sklopu projekta “Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice UP.02.2.2.06.0223”

Kada je riječ o skupu različitih čimbenika koji utječu na pojavu ovisnosti, nedvojbeno se može zaključiti kako je tu prisutan cijeli niz istih, od psiholoških, obiteljskih i socijalnih pa sve do genetske predispozicije te kako se u principu uzroci pojave ovisnosti o drogama trebaju tražiti u međudjelovanju rizičnih i zaštitnih čimbenika na individualnoj, obiteljskoj i socijalnoj razini. Nadalje, u etiologiji pojave ovisnosti važni su psihosocijalni čimbenici kao što su rani poremećaji u ponašanju, loš školski uspjeh te osobine ličnosti kao što su povučenost / sramežljivost, agresivno i impulzivno ponašanje, druženje s vršnjacima koji konzumiraju drogu i genetske predispozicije (NIDA Research, 2008). Obitelj kao osnovna jedinica društva i osnovna ljudska zajednica, čija je primarna uloga briga za odgoj i podizanje djece, često se definira kao socijalna skupina koja povezuje društvo i pojedinca (Golubović, 1981, prema Janković, 1994). Velik broj istraživanje je pokazao kako je ovisnicima, neovisno o spolu uskraćena bliskost sa članovima obitelji, što i potiče daljnju konzumaciju, dok se nasuprot toga ističe važnost pozitivne obiteljske komunikacije kao prevencija za poremećaje u ponašanju, pa tako i ovisnosti. Tako se među glavnim obiteljskim čimbenicima navodi nedostatak emocionalne bliskosti na relaciji roditelji-djeca posebice s ocem, kaotično obiteljsko okružje – osobito ako roditelji konzumiraju psihoaktivne supstance ili ako u obitelji postoje psihičke bolesti, slaba povezanost roditelja i djece te slaba roditeljska skrb (NIDA Research, 2008). Ne smiju se isključiti ni traume koje rezultiraju mnogobrojnim psihičkim poremećajima koji su dominantno prisutni kod žena ovisnica kao što su posttraumatski stresni poremećaj, depresija i anksioznost te loše socijalne vještine i osobine: nisko samopoštovanje, sram, krivnja i slično, što posljedično dovodi do korištenja sredstava ovisnosti i pojave ovisnosti.
Podsjetimo,
Dom za ovisnike Zajednica Susret provodi EU projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.) koji je namijenjen ženama koje imaju problem s ovisnosti i trebaju potporu stručnih djelatnika u procesu liječenja, jednako kao i članovima obitelji žena ovisnica.Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

Ukoliko Vi ili netko iz Vaše obitelji ima potrebu za podrškom slobodno nam se obratite na
e-mail adresu ivana.saric@zajednica-susret.hr ili na broj telefona 016040198.

You may also like...

Popular Posts