Provedena analiza obrazovnih potencijala korisnika

Ciljana skupina projekta „Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“ su liječeni ovisnici. Ova skupina je izrazito heterogena po mnogobrojnim karakteristikama – od prethodno stečenog obrazovanja i radnog iskustva do mogućnosti usvajanja novih znanja. Prije provođenja obrazovnih programa, bilo je nužno provesti analizu njihovih obrazovnih potencijala. Temeljem dobivenih rezultata, izrađeni su individualni planovi obrazovanja za svakog korisnika koji uključuju odabir programa, prilagodbe u metodologiji rada, vremenskom trajanju obrazovanja i materijalima za učenje. Prilikom odabira obrazovnih programa, korisnici i stručnjak koji je proveo analizu, rukovodili su se potrebama tržišta rada definiranima u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije. Na taj način odabrani su sljedeći obrazovni programi:
1. Pomoćni kuhar
2. Pekar
3. Priprematelj pizze
4. Monter suhe gradnje
Provedba obrazovnih programa je započela u listopadu 2018. godine.

 

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

 

You may also like...

Popular Posts