Korisnici uključeni u EU projekt “Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“

Projekt je usmjeren jednoj od ranjivih društvenih skupina koja je izložena diskriminaciji u mnogim životnim područjima a posebno u pogledu zapošljavanja. Liječeni ovisnici su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada jer su zbog oštećenja u zdravstvenom, socijalnom i financijskom pogledu smanjenih sposobnosti za samostalno uključivanje u obrazovanje odraslih, traženje i zadržavanje zaposlenja. Korisnici Doma za ovisnike Zajednica Susret su u radno sposobnoj životnoj dobi /mladi i srednja dob/, što je populacija koju bi trebalo čim prije vratiti u okvire tržišta rada. Projektom „Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“ pruža im se mogućnost obrazovanja i ubrzava njihova osposobljenost za povratak u društvo.

 

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

 

You may also like...

Popular Posts