Rezultati polugodišnjeg izvještaja programa „Novi početak“

Program „Novi početak“ u prvom izvještajnom razdoblju, od 01.12.2022. do 01.06.2023. polučio je značajne rezultate. Nastavljena je suradnja s 15 relevantnih stručnjaka HZZ-a i CZSS-a. Korisnicima je kroz ovo razdoblje pružena usluga individualnog i savjetodavnog rada: individualno savjetovanje provedeno je sa 16 korisnika-resocijalizanata; ukupno je provedeno 107 individualnih razgovora s korisnicima-resocijalizantima; individualno savjetovanje provedeno je s 36 roditelja/članova obitelji; ukupno je održano 208 individualnih razgovora s roditeljima/članovima obitelji. Kroz sve navedeno korisnici su informirani o mogućnostima i obvezama nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici.
Tijekom proteklih šest mjeseci pružena je usluga usmjerena na programe samopomoći kroz organizirane psihološke i sociopedagoške grupe te grupe samopomoći za korisnike (ovisnici i liječeni ovisnici) – uključeno ukupno 16 korisnika u 13 grupa. Organizirane su psihološke i sociopedagoške grupe te grupe samopomoći za korisnike (roditelji i članovi obitelji), uključeno je ukupno 27 korisnika, roditelja i članova obitelji kroz 13 grupa.
Osim toga, organizirane su i radionice unapređenja roditeljskih znanja i vještina ovisnika koji su roditelji, odazvalo se 10 korisnika kroz 6 radionica. Kroz ovu aktivnost razvijane su i unaprijeđene roditeljske vještine ovisnika koji su i roditelji.
Kao i prijašnjih mjeseci provedbe programa, organizirana je „Družionica“ vezana uz aktivnosti provođenja slobodnog vremena. Kroz tu aktivnost korisnici su kvalitetno i konstruktivno provodili dio slobodnog vremena, a organizirali smo 5 družionica s uključenih 12 korisnika. Na 4 filmske večeri s tematikom ovisnosti i procesa oporavka odazvalo se 9 korisnika. Korisnici su ovom aktivnošću imali prilike razvijati kritičko razmišljanje kroz diskusije koje su se odvijale nakon filmskih projekcija.
U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti vezanih uz pružanje pomoći oko aktivnog uključivanja na tržište rada. Obavljeno je 5 individualnih razgovora s 2 korisnika koja su zatražila pomoć oko rješavanja stambenog pitanja.
Kao i do sada, organizirali smo pratnju korisnicima pri zdravstvenim pregledima, ostvarivanju socijalnih usluga i ostvarivanju prava pri MUP-u (promjena osobne iskaznice, promjena boravišta/prebivališta i sl.) Pružena je usluga pratnje pri zdravstvenim pregledima i ostvarivanju socijalnih usluga za 5 korisnika.
Aktivnosti upoznavanje korisnika Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET kojom su korisnici kontinuirano informirani o mogućnostima uključivanja u program resocijalizacije po završetku programa u terapijskim zajednicama, obuhvatila je 62 korisnika partnera.
Aktivnosti „Velike vijesti“ kroz koju su korisnici dobili mogućnost podizanja kulture življenja te proširivanja općeg znanja odazvala su se 4 korisnika.
Održana je supervizija volontera u koju su uključena 3 volontera kroz 2 supervizijska sastanka.

Medijska promidžba je posebno značajna aktivnost našeg programa jer nam je cilj proteklih 6 godina njegova provođenja senzibilizirati javnost za probleme ovisničke populacije i smanjiti njihovu diskriminaciju.Tijekom ovog izvještajnog razdoblja kroz 19 medijskih zapisa, elektronskih ili pisanih, javnost je informirana o radu i aktivnostima Zajednice Susret.
Program Novi početak namijenjen je ovisnicima i bivšim ovisnicima, članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije, što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te poboljšano obiteljsko funkcioniranje.
Program Novi početak financira Ministarstvo zdravstva.

You may also like...

Popular Posts