Započelo obrazovanje korisnika

U okviru projekta koji se provodi pod motom “Nove vještine za nove životne izazove” izrađeni su prilagođeni obrazovni programi koji će liječenim ovisnicima omogućiti stjecanje novih znanja i vještina. Tijekom mjeseca listopada 2018., započela je provedba obrazovanja korisnika u četiri obrazovna programa:
• pomoćni kuhar
• pekar
• priprematelj pizze
• monter suhe gradnje

Prilagođeni obrazovni se programi provode u terapijskim centrima gdje su smješteni liječeni ovisnici. Programe provodi Ustanova za obrazovanje odraslih Centar kompetencija iz Zagreba, a sve kontinuirano nadziru mentori.

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

You may also like...

Popular Posts