Održan okrugli stol o zapošljavanju liječenih ovisnika

U Mjesecu borbe protiv ovisnosti Regionalni ured Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u suradnji s Domom za ovisnike Zajednica Susret organizirao je okrugli stol na temu zapošljavanja liječenih ovisnika. Okrugli je održan 7. prosinca 2018. u Centru za informiranje i savjetovanje u karijeri (CISOK-u), u Splitu.

Liječene ovisnike nužno je uključiti u tržište rada

U Hrvatskoj se zbog zlouporabe droga godišnje liječi sedam tisuća ljudi, a Splitsko-dalmatinska županija spada među pet županija s najvećim brojem ovisnika. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkrivaju da ovisnička populacija stari te da ovisnici najčešće žive s primarnom obitelji. Ta obitelj za ovisnost doznaje tek nakon dvije do tri godine. Većina ovisnika ima završenu srednju školu, no to im nije dovoljno za uključivanje u tržište rada.
Zato Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi Projekt resocijalizacije koji obuhvaća uključivanje liječenih ovisnika u obrazovne aktivnosti te poticanje njihova zapošljavanja.
„Među osnovnim aktivnostima koje provodimo, su procjena radne sposobnosti, profesionalno usmjeravanje te uključivanje liječenih ovisnika u program radionica za unapređenje kompetencija upravljanja karijerom. Liječene ovisnike informiramo i o mjerama za poticanje zapošljavanja“, kazala je Mariza Javor, rukovoditeljica Odsjeka profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja Regionalnog ureda Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kako bi pomogao liječenim ovisnicima pri zapošljavanju, Dom za ovisnike Zajednica Susret osmislio je projekt Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja.
Prilagođeni obrazovni programi provode se u terapijskim centrima Cista Velika kraj Splita i Ivanovac kraj Okučana gdje su smješteni liječeni ovisnici. Četrdesetak njih sada se obrazuje za montera suhe gradnje, pekara, priprematelja pizze i pomoćnog kuhara.
„Ti su obrazovni programi stvoreni imajući u vidu kognitivne sposobnosti i osobne sklonosti liječenih ovisnika te, s druge strane, potrebe tržišta rada u Splitsko-dalmatinskoj i Brodsko-posavskoj županiji gdje se liječeni ovisnici obrazuju“, kazala je Ružica Nenadić Lisica, stručna radnica u Domu za ovisnike Zajednica Susret.

Sudionici okruglog stola među kojima su bili predstavnici Centra za socijalnu skrb Split, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Probacijskog ureda Split, Upravnog odjela za socijalnu skrb Grada Splita te udruga koje se bave borbom protiv ovisnosti, složili su se kako je potrebno još više projekata usmjerenih upravo na liječene ovisnike kao jednu od najranjivijih skupina društva.

“Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja” projekt je vrijedan 963.069,04 kune. Financiran je u potpunosti sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

You may also like...

Popular Posts