Resocijalizacija

Resocijalizacija je iznimno delikatna faza u procesu potpune rehabilitacije ovisnika.

Zbog toga smo izradili niz projekata usmjerenih na kvalitetniju provedbu resocijalizacije ovisnika.

Posebnost našeg pristupa resocijalizacije ovisnika je angažiranje koordinatora za resocijalizaciju koji se pokazao višestruko korisnim zbog jedinstvene uloge koja korisnicima pomaže da se snađu u mreži institucija i profesija preko kojih mogu ostvariti svoja prava i zadovoljiti vlastite potrebe.

Posebnost je i socijalno mentorstvo, koje na životan način pomaže u svakom času i daje osjećaj podrške, pripadnosti i „da nisu sami“.

“Provodi se u savjetovalištima Humanitarne udruge Zajednica Susret u Splitu i Zagrebu.”

Namijenjena je osobama koje su završile program u terapijskoj zajednici ili su na neki drugi način uspostavili dugotrajnu apstinenciju od psihoaktivnih tvari.

Traje od 6 mjeseci do godine dana. Ova faza uključuje grupe podrške, savjetodavne razgovore, predavanja, radionice, neformalna druženja te administracijsko-tehničku podršku, sve u svrhu održavanja uspostavljene apstinencije i novog životnog stila.