Neke od razlika između žena i muškaraca ovisnika u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice UP.02.2.2.06.0223

Temeljem znatnog broja istraživanja dokazano je kako ovisnost roditelja, posebno ovisnost kod majke ima izuzetno štetne psihološke i socijalne posljedice na djecu koja su sama u riziku od ovisnosti. Povezanost majke i djeteta u kontekstu većih posljedica po dijete potječe upravo iz razdoblja trudnoće gdje dolazi do oštećenja fetusa prilikom uzimanja droga i psihoaktivnih supstanci. Putem krvotoka kroz koji sredstva ovisnosti dolaze do djeteta javlja se mogućnost prijevremenog porođaja, smanjene težine djeteta, ali i samog pobačaja.
Prema podatcima za 2009. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od ukupno 43.870 porođaja u Republici Hrvatskoj 26 rodilja je izjavilo da su uzimale psihoaktivne droge tijekom trudnoće, dok je tamna brojka zasigurno i puno veća. Tome u prilog svjedoči i podatak da od svih osoba liječenih u 2009. godini 1.975 (25,6%) ovisnika o drogama ima djecu. Prema roditeljskom statusu, žene liječene zbog ovisnosti su više zastupljene od muškaraca (33,4% žene, 23,6% muškarci) (Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga strategije za 2009, 2010). U novije vrijeme je uočeno da ovisnost i konzumiranje droga i drugih sredstava ovisnosti često koegzistira s drugim psihičkim poremećajima koji otežavaju ili čak onemogućavaju liječenje (Američka studija Epidemiologic Cachment Area ECA, prema Reiger i sur., 1990)

Razlike između muškaraca i žena ovisnika se mogu promatrati kroz više područja, tako ako npr uzmemo u obzir socio-demografski status, dokazano je da žene ovisnice češće potječu iz obitelji koje imaju bolji materijalni status i to odličnog i vrlo dobrog statusa. Međutim u pogledu emocionalnog odnosa koji uključuje i obitelj, istraživanja navode da žene ovisnice češće nego muškarci dolaze iz obitelji gdje je prisutan alkoholizam i druge ovisnosti, te iz obitelji čiji su članovi češće uključeni u kriminalne aktivnosti (Chen, 2009). Nadalje, iako je kod žena ovisnica emocionalni odnos i komunikacija s majkom negativnija nego kod muškaraca, ipak i žene i muškarci ovisnici značajno pozitivnijom doživljavaju majku u odnosu na oca.
Ono što je zajedničko jesu godine kad su prvi put uzeli drogu. I muškarci i žene ovisnice su najčešće prvi put uzeli drogu u dobi između 13. i 15. godine (73% žena, 59% muškaraca), zatim između 16. i 18. godine (28% muškaraca i 23% žena), pa između njih ne postoji statistički značajna razlika iako su žene prosječno bile nešto mlađe u odnosu na muškarce kada su prvi put konzumirale drogu

Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.) namijenjen je ženama koje imaju problem s ovisnosti i trebaju potporu stručnih djelatnika u procesu liječenja, jednako kao i članovima obitelji žena ovisnica.
Dom za ovisnike Zajednica Susret provodi EU projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.). Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

Ukoliko Vi ili netko iz Vaše obitelji ima potrebu za podrškom slobodno nam se obratite na
e-mail adresu ivana.saric@zajednica-susret.hr ili na broj telefona 016040198.

You may also like...

Popular Posts