Održana Konferencija i stručna edukacija na temu prevencije institucionalizacije ovisnika

Konferencija za stručnjake i širu javnost o načinima prevencije ovisnosti u sklopu Kampanje za podizanje svijesti javnosti o važnosti deinstitucionalizacije osoba s problemom ovisnosti s naglaskom na socijalnu uključenost u zajednicu i stručna edukacija „Načini prevencije institucionalizacije ovisnika“ u sklopu projekta „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“, UP.02.2.2.12.0006 održana je u četvrtak, 24.ožujka 2022. godine u Društvenom domu u Okučanima. U organizaciji Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET konferenciji i edukaciji odazvali su se predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, centara za socijalnu skrb, škola te nositelja projekta Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET i partnera u projektu Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“.

Projekt je predstavila Bernardica Juretić Rožman, ravnateljica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET. Vrijednost projekta je 3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ provodit će ga dvije godine, do 1.srpnja 2023. godine.

Uz 5 korisnika izmještenih u organizirano stanovanje, 50 osoba s problemima ovisnosti kroz ovaj će projekt dobiti izvaninstitucionalnu uslugu pomaganja, savjetovanja i psihosocijalne podrške, ojačat će se kapaciteti i znanja 15 stručnjaka koji rade s ovisnicima u svrhu unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga te osvijestiti javnost o važnosti pružanja socijalnih usluga u zajednici.

Aktivnostima projekta bit će obuhvaćen sjever i jug Hrvatske kroz djelovanje u dva centra – u Zagrebu i Splitu.

Senka Gabud Gjurčević, dr. med. spec. psihijatar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije (Služba za zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti), održala je predavanje na temu „Ovisnost – od prevencije do rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije“ s posebnim osvrtom na značaj obitelji, stigmatizaciju ovisnika i suradnju sa Zajednicom Susret.

Jadranka Ivandić Zimić, dr. sc. govorila je o Utjecaju stigmatizacije na provedbu projekta resocijalizacije te uključivanje osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama u život u zajednici.

Nataša Vučković Ivošević, dipl.soc.radnik, osnivačica Udruge za unapređenje kvalitete života ‘Victoria’ govorila je o „Načinima prevencije institucionalizacije ovisnika“ te o iskustvu rada s ovisnicima.

Nakon konferencije i stručne edukacije druženje je nastavljeno s korisnicima terapijskog centra Ivanovac koji su u dvogodišnjem terapijskom programu odvikavanja od ovisnosti.

You may also like...

Popular Posts