Max portal o projektu „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ UP.02.2.2.12.0006

Max portal je na svojim web stranicama 28.09.2021. predstavio naš projekt „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ UP.02.2.2.12.0006. Kroz projekt će se osigurati izmještaj korisnika iz Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u stambenu zajednicu. Dio postojećih korisnika smještaja izmjestit će se iz institucijskog oblika skrbi i pružit će im se usluga organiziranog stanovanja, uključujući i usluge psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja. Ostanak u zajednici korisnicima ujedno daje mogućnost zapošljavanja i dodatnog obrazovanja, što ne bi mogli ostvariti ako se nalaze u institucijama.

Više možete pročitati na linku.

You may also like...

Popular Posts