Provedena analiza obrazovnih potencijala korisnika

Ciljana skupina projekta „Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“ su liječeni ovisnici. Ova skupina je izrazito heterogena po mnogobrojnim karakteristikama – od prethodno stečenog obrazovanja i radnog iskustva do mogućnosti usvajanja novih znanja. Prije provođenja obrazovnih programa, bilo je nužno provesti analizu njihovih obrazovnih potencijala. Temeljem …

Korisnici uključeni u EU projekt “Aktivacija i osnaživanje liječenih ovisnika za tržište rada kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa obrazovanja“

Projekt je usmjeren jednoj od ranjivih društvenih skupina koja je izložena diskriminaciji u mnogim životnim područjima a posebno u pogledu zapošljavanja. Liječeni ovisnici su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada jer su zbog oštećenja u zdravstvenom, socijalnom i financijskom pogledu smanjenih sposobnosti za samostalno uključivanje u obrazovanje odraslih, traženje i zadržavanje zaposlenja. Korisnici Doma …