Stručna edukacija u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice

Stručna edukacija u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.)

 

U sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice predviđeno je održavanje četiri stručne edukacije za stručnjake iz drugih institucija koje rade s osobama s problemom ovisnosti.  Stručne edukacije će se održati u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci tijekom perioda trajanja projekta .

Prva edukacija će se održati u Zagrebu, u prostorijama partnerske ustanove, Humanitarne organizacije Zajednica Susret, na adresi II. Cvjetno naselje 17a, 25. rujna 2020. godine od 8- 16 sati.

Tema edukacije je  ,,Problematična uporaba droga s osvrtom na njene specifičnosti u tretmanu i rehabilitaciji žena” a održati će ju prof.dr.sc. Ksenija Butorac, Visoka policijska škola, vanjska suradnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof.dr.sc. Ksenija Butorac diplomirala je na Fakultetu sigurnosti i društvene samozaštite Sveučilišta u Skopju 1982. godine i potom završila Poslijediplomski studij Kriminalistike s obranom magistarskog rada pod naslovom „Metodika otkrivanja i dokazivanja kaznenih djela krijumčarenja i ilegalne trgovine drogom“. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine s radnjom pod naslovom „Socijalno-demografska, ponašajna i obilježja ličnosti delinkvenata ovisnika o drogama u Republici Hrvatskoj“. Nositeljica je predmeta Kriminologija i Penologija na Visokoj policijskoj školi i predmeta Kriminologija s osnovama kaznenog prava na Vojnim sveučilišnim studijima u Zagrebu. Na Poslijediplomskom studiju Kriminalističko istraživanje Pravnog fakulteta u Rijeci nositeljica je  predmeta Fenomenologija suvremenog kriminaliteta i Penologija. U svojstvu vanjskog suradnika Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu nositeljica je predmeta Suvremene metode tretmana ovisnosti.

Autorica je 53 znanstvena i 7 stručnih radova.

Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

Pozivamo vas da se prijavite na stručnu edukaciju na e-mail dina.drozdek@zajednica-susret.hr ili na broj telefona 016040198.

 

 

You may also like...

Popular Posts