Održana edukacija „Socijalne usluge izvan institucija i mogućnost suradnje s nadležnim ministarstvima“

„Socijalne usluge izvan institucija i mogućnost suradnje s nadležnim ministarstvima“ naziv je edukacije održane u ponedjeljak u sklopu projekta „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“, UP.02.2.2.12.0006. Edukaciji su se odazvali predstavnici centara za socijalnu skrb koji se bave ovisnostima, ali i drugih srodnih udruga koji su, između ostalog mogli čuti u kom će smjeru ići unaprjeđenje procjene potreba u području razvoja socijalnih usluga te koje se usluge planiraju uvesti. Jedna od njih je i psihosocijalni tretman radi prevencije, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, organizirano stanovanje, smještaj, itd.
Usluga socijalnog mentorstva kroz pomoć osobama u riziku od socijalne isključenosti u cilju jačanju snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu, također je jedna od usluga za koju je edukaciju već prošlo 220 zaposlenih u sustavu socijalne skrbi.
Zanimljiva edukacija polučila je zaključak kako će mjere razvoja novih usluga kroz uvođenje novih profila radnika za pružanje socijalnih usluga rezultirati povećanjem broja korisnika.
Dinamična rasprava ukazala je na probleme s terena koji vapi za pojačanim socijalnim uslugama, te poruku kako udruge civilnog društva kroz projekte poput ovoga mogu značajno pomoći u podršci resornom ministarstvu, a na dobrobit korisnika.
Projekt „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“ provodi Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“, financiran je Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i traje do 30.lipnja 2023. godine.
Cilj projekta je pružiti izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja te organiziranog stanovanja za osobe s problemima ovisnosti, kao i ojačati kapacitete i znanja stručnjaka koji s njima rade.

You may also like...

Popular Posts