Održana završna konferencija u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice UP.02.2.2.06.0223

Kroz dvije godine trajanja EU projekta Zajednice Susret namijenjenog trudnicama i majkama ovisnicama osigurana je savjetodavna, individualna ili grupna potpora za 25 žena ovisnica i 20 članova njihovih obitelji . Rezultati dvogodišnjeg projekta „Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice“ koji provodi Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ predstavljeni su u utorak Splitu.
U projekt su se uključile žene ovisnice kojima treba pomoć i podrška u prevladavanju problema ovisnosti, nošenju s obiteljskim poteškoćama ili savjet i podrška oko ostvarivanja određenih prava u lokalnoj zajednici. Na raspolaganju su im tri stručnjaka, psiholog, socijalni radnik i socijalni mentor.

Zajednica Susret je osmislila ovaj projekt uvidjevši da Republika Hrvatska ima kronični nedostatak programa za žene ovisnice jer je većina terapijskih zajednica i programa koji se nude ovisnicima namijenjena muškarcima. Prepoznavši potrebe, Zajednica Susret je nastojala objediniti ulogu koju žena ima u društvu i obitelji osmislivši projekt koji se fokusira ne samo na ženu kao ovisnicu već i na nju u ulozi majke, supruge, članice obitelji i trudnice.
“Žene ovisnice suočavaju s više stigme u odnosu na muškarce ovisnike. Ako je žena k tome i majka, stigmatizacija je i veća i teško je balansirati između želje da ozdrave, preuzmu brigu o djeci, suprugu, obitelji…”, istaknula je ravnateljica Doma za ovisnike Zajednica Susret Bernardica Juretić Rožman na predstavljanju rezultata projekta.
Partneri većine žena ovisnica su također ovisnici te je potpora za liječenjem tim izraženija, a problem se dodatno usložnjava ako je u obitelji i dijete. Stoga Zajednica Susret želi i ubuduće ženama ovisnicama biti adresa na koju se mogu javiti bez da ih se dodatno stigmatizira, da im se “nabacuje” osjećaj krivnje i otežava liječenje. Ženama ovisnicama ovim je projektom osigurala potporu bez izdvajanja iz obitelji što je često slučaj ako odlaze na bolničko liječenje ili u terapijsku zajednica, a potpora im se pruža i u komunikaciji s lokalnom zajednicom ako korisnica želi i treba ostvariti neka prava za sebe ili za dijete.
Problem ovisnosti žena je kompleksan i na razini države potrebno je tek osmisliti cjelovitije rješenje. “Idealno bi bilo da se otvori terapijska zajednica za žene s naglaskom na terapijskoj zajednici za majke i djecu gdje kako bi rehabilitacija ovisnica objedinila ulogu koju žena ima. Sadašnja praksa u terapijskim zajednicama upravu tu ulogu zanemaruje do samog kraja programa oporavka”, poruka je iz Zajednice Susret koja planira uskoro otvoriti i terapijsku zajednicu „Majka i dijete“.

Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.) namijenjen je ženama koje imaju problem s ovisnosti i trebaju potporu stručnih djelatnika u procesu liječenja.
Dom za ovisnike Zajednica Susret provodi EU projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.). Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

You may also like...

Popular Posts