Završena prva edukacija u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.)

 

Završena prva edukacija u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.)

 

Jučer je završila prva edukacija u sklopu projekta Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223). Prva edukacija je bila organizirana za stručne djelatnike prijavitelja i partnera na projektu (15).

Edukaciju nam je održao dr.sc.Luka Maršić na temu Konceptualizacija ovisnosti kao ”zarazne mentalne bolesti”. Održana je od 23.-25. lipnja i 29.-30.lipnja 2020. godine u prostorijama Humanitarne organizacije Zajednica Susret u Zagrebu.

Neke od tema koje smo obrađivali su ovisnost kao zarazna mentalna bolest, ovisnost – karcinom duše, razlika između oporavka i apstinencije kod ovisnika. Posebno smo se osvrnuli na žene ovisnice te koje su specifičnosti oporavka i procesa resocijalizacije kod žena ovisnica, što znači oporavak kod žena ovisnica i koji su nedostaci u programima namijenjenima ženama ovisnicama.

Diskutirali smo o mogućnostima poboljšanja postojećih programa za žene ovisnice te koje su eventualne nove mogućnosti u tretmanu ovisnica. Raspravljali smo posebno o  ovisnicama trudnicama i majkama te diskutirali o tome koji se programi nude toj kategoriji ovisnica.  Osvrnuli smo se na konfuznost sustava podrške prema ženama ovisnicama i premali broj programa i potpore u koji se žene ovisnice mogu uključiti. Razgovarali smo također o ulozi stručnih osoba koje rade  s ovisničkom populacijom te čestom inzistiranju na apstinenciji i odlasku na liječenje u terapijsku zajednicu a koja ne znači nužno i oporavak. Dok inzistiranjem na apstinenciji često jačamo ovisnički identitet, inzistiranje na oporavku dovodi do slabljenja tog identiteta i uplitanja u osobni život ovisnika, što smo se složili, nije uvijek jednostavno ni za stručnjaka niti za ovisnika kao klijenta. Oporavak nužno znači uplitanje u osobni život ovisnika, posebice žena ovisnica. Složili smo se da je za žene ovisnice prijeko potrebno osmišljavanje većeg broja programa u koje se mogu uključiti a da ih se ne izmjesti iz vlastite obitelji i okoline (posebice majki i trudnica ovisnica).

Predavač nam je naglasio koliko je dobro provoditi projekt kao što je ovaj jer za žene ovisnice, u ovom trenutku, u Hrvatskoj postoji jako malo opcija za tretman, svakako puno manje nego za muške ovisnike, a potreba za tretmanom je velika.

Zahvaljujemo predavaču  što je s nama podijelio svoja saznanja o novitetima u tretmanu ovisnika/ca i što nam je odgovorio na naša pitanja vezana uz rad sa ženama ovisnicama.

Dom za ovisnike Zajednica Susret provodi EU projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.). Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

     

 

 

You may also like...

Popular Posts