Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice

 

Projekt Socijalne usluge po mjeri za žene, trudnice i majke ovisnice (UP.02.2.2.06.0223.) provodi Dom za ovisnike Zajednica Susret u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom ,,Zajednica Susret “.

Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u sklopu poziva ,,Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici- Faza I”, broj poziva: UP.02.2.2.06.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 15.04.2020. do 15.04.2022. godine.

Projekt ima za cilj razviti nove, po mjeri rađene socijalne usluge za žene, trudnice i majke ovisnice, njihove obitelji i lokalnu zajednicu i povećati kvalitetu postojećih usluga. Model individualnog pristupa, odnosno po mjeri rađenih socijalnih usluga predstavlja inovaciju i omogućava ženama, trudnicama i majkama ovisnicama sustavnu i kontinuiranu podršku tijekom cijelog procesa – od njihove identifikacije kroz suradnju prijavitelja sa mrežom organizacija koje se bave populacijom (liječnici, czss, terapijske zajednice, savjetovališta zaovisnike, udruge), poticanja na uključenje u tretman, kontinuiranu psiho-socijalnu podršku, razvoj socijalnih kompetencija, održavanje i izgradnju odnosa sa članovima obitelji (posebno djecom) te usluge u lokalnoj zajednici a sve prilagođeno potrebama i životnim prilikama svake pojedine osobe.

Ciljevi projekta su:

 1. Povećati uključenost u društvo žena, trudnica i majki ovisnica širenjem i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
 2. Ojačati kapacitete stručnjaka koji pružaju usluge ženama, trudnicama i majkama ovisnicama
 3. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji žena, trudnica i majki ovisnica

Očekivani rezultati su:

 1. 15 žena, trudnica i majki ovisnica će biti uključeno u projektne aktivnosti
 2. 20 članova obitelji/udomiteljskih obitelji će biti uključeno u projektne aktivnosti
 3. Provedena edukacija za 15 stručnih radnika prijavitelja i partnera. Izdano 15 potvrda o sudjelovanju i osposobljenosti.
 4. Provedeno studijsko putovanje
 5. Provedena edukacija za 40 stručnih radnika iz drugih organizacija koje se bave ženama i
  majkama ovisnicama (liječnici, medicinske sestre, socijalni radnici itd)
 6. Provedeno 10 javnih kampanji za podizanje svijesti javnosti

 

Kontakt osoba projekta:

Dina Drozdek, mag.soc.pedagogije/voditelj projekta – dina.drozdek@zajednica-susret.hr

 

You may also like...

Popular Posts